जीतपुरसिमरा उपमहानगरको संक्षिप्त परिचय

मुलुकभरका उच्च १७ स्थानीय तहमध्येको एक हो यस जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका  । गढीमाई नगरपालिकाबाट जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिमा परिणत यस उपमहानगरपालिमा साविकका भवानीपुर जीतपुर, पिपरा सिमरा, डुमरवाना, फत्तेपुर, छातापिपरा, अमलेखगञ्ज, इनर्वासिरा गाविसको पुरै भाग र मनहर्वा गाविसको (१,२,३,७,८,९), हरैयाको (१) र रामपुरटोकनी (३) नम्बर वडा समेटिएको छ । यस उपमहानगरमा २४ वटा वडा छन् । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार जीतपुरसिमरा उपमहानगरको जनसंख्या ११४,१८५ रहेको छ भने क्षेत्रफल ३११.६७ वर्ग किमी छ । यस उपमहानगरको पूर्वमा निजगढ नगरपालिका र कोल्हवी नगरपालिका, पश्चिममा बिरगन्ज महानगरपालिका, उत्तरमा हेटौडा नगरपालिका र दक्षिणमा परवानीपुर गाउँपालिका र कलैया उपमहानगरपालिका रहेका छन् । 

साविकको पिपरा सिमरा, डुमरवाना, फत्तेपुर, भवानीपुरजीतपुर र छातापिपरा गाविसलाई समेटेर गढीमाई नगरपालिका बनाइएको हो । गढीमाई नगरपालिकामा १६ वटा वडा रहेका थिए ।

पिपरासिमरा गाविसको १, २, ९ नम्बर वडा मिलाएर  - वडा नम्बर १

पिपरासिमरा गाविसको ३ र४ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर २

पिपरासिमरा गाविसको ५ र ८ नम्बर वडा मिलाएर  - वडा नम्बर ३

पिपरासिमरा गाविसको ६ र ७ नम्बर वडा मिलाएर  - वडा नम्बर ४

भवानीपुर जीतपुरको १, २, ५, ६, ७ (ख) नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ५

भवानीपुर जीतपुरको ४ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ६

भवानीपुर जीतपुरको ३ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ७

भवानीपुर जीतपुरको ७ (क), ८, ९ र छातापिपरा गाविसको ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ८

छातापिपरा गाविसको २, ३, ४ र ५ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ९

छातापिपरा गाविसको १, ४, ७ र ८ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १०

फत्तेपुर गाविसको वडा नम्बर ७, ८ र ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर ११

फत्तेपुर गाविसको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १२

डुमरवाना गाविसको १, २, ३ र ५ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १३

डुमरवाना गाविसको ८ र ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १४

डुमरवाना गाविसको ४ र ६ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १५

डुमरवाना गाविसको ७ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १६

गढीमाई नगरपालिकालाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका बनाउने क्रममा साविवको गढीमाई नगरपालिकाको वडालाई यथावत राख्दै निम्न गाविसका निम्न वडा गाभिएको थियो ।

साबिक हरैया गाविस वडा नं १ र मनहर्वा गाविसको १, २, र ८ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १७

मनहर्वा गाविसको ३, ७ र ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १८

ईनर्वासिरा गाविसको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर १९

ईनर्वासिरा गाविसको ७, ८ र ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर २०

अमलेखगञ्ज गाविसको १, २, ३, ४, ५ र ६ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर २१

अमलेखगञ्ज गाविसको वडा नम्बर ७, ८ र ९ नम्बर वडा मिलाएर - वडा नम्बर २२

रामपुर टोकनी गाविसको वडा नम्बर ३ लाई - वडा नम्बर २३

प्रष्टोका गाविसको वडा नम्बर १ र २ मिलाएर - वडा नम्बर २४