FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

अा व २०७६/०७७ काे अान्तरिक अाय ठेक्का बन्दाेबस्तकाे लागि डाँक सम्बन्घि सूचना ।।।

मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, छपाई, मेशिनरी औजार, फर्निचर सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

आ.व.०७६/०७७ को खोला जन्य पदार्थको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धी सूचना

Pages