सहभागी पठाइदिने सम्बन्धमा (श्री सम्पूर्ण सामुदायिक माध्यमिक विद्यालय, जीतपुरसिमरा उ.म.न.पा.)