FAQs Complain Problems

ग्यालरी

Post date
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना। Sat, 06/15/2024 - 13:18
सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । Tue, 03/12/2024 - 16:10
नगर प्रहरी सहायक निरिक्षक र नगर प्रहरी जवान पदमा खुला प्रतियोगितमत्मक परीक्षाद्वारा सेवा करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । Mon, 02/26/2024 - 10:53
करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना। Fri, 07/28/2023 - 18:10
करार सेवामा पदपुर्ति सम्बन्धि सूचना !!! Tue, 04/18/2023 - 20:28
सांकेतिक भाषाको स्वयंसेवक दोभाषे सहजकर्ताको परिक्षा सम्बन्धि सूचना !! Sat, 02/25/2023 - 09:38
सेवा करारमा कर्मचारी लिने बारे सार्वजनिक सूचना !!! Mon, 11/07/2022 - 12:45
प्राबिधिक सहायकको बिज्ञापन Thu, 12/16/2021 - 14:38
शिक्षक आवश्यक (बिज्ञापन) सम्बन्धी सूचना !!! Tue, 11/02/2021 - 15:47
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि सूचना Sun, 10/10/2021 - 20:16

लोकेशन