FAQs Complain Problems

आत्यावाश्यक औषधिहरुको दररेट पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना

दररेट jeetpursimarasubmetropolitan@gmail.com पेश गर्नु होला र औषधिको लिस्टको लागि यस लिंकमा https://drive.google.com/open?id=1bRCJP0cD1ga4fbDdyNVtFSgB0TbSobsu  थिचनुहोस |