FAQs Complain Problems

समाचार

निर्वाचन सम्बन्धि सूचना Post date
मतदान सम्बन्धि सूचना !!! Sat, 05/28/2022 - 16:04
मनोनयन भएको उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धि सूचना Fri, 05/27/2022 - 14:38
मतदान केन्द्र सम्बन्धमा स्पस्ट गरिएको बारे सुचना !!! Thu, 05/26/2022 - 12:12
मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको नामावली सम्बन्धि सूचना !!! Thu, 05/26/2022 - 12:10
आन्तिम नमवली प्रकासन सम्बन्धि सूचना !!! Wed, 05/25/2022 - 10:23
कार्यपालिकाको सदस्य पदको निर्बाचनको मतदाता नमवली सम्बन्धि सूचना !!! Tue, 05/24/2022 - 10:27
कार्यपालिकाको सदस्य पदको निर्बाचन कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना !!! Tue, 05/24/2022 - 10:23
सर्बदलिय बैठक सम्बन्धि सुचना!!! Mon, 05/09/2022 - 14:54
मतदान केन्द्र सम्बन्धि सूचीना !!! Fri, 05/06/2022 - 17:51
निर्वाचन आचारसंहिता २०७८ को कार्यान्वयन सम्बन्धि सूचना !!! Mon, 05/02/2022 - 14:25

Pages

लोकेशन